ประกาศอนุโมทนาบุญ โยมทำบุญสร้างพระประธาน

 wathaibee  

ประกาศอนุโมทนาบุญ
คุณโยมวัชนี คุณสุวิทย์ และเด็กชาย สหรัฐ เติมพรเลิศ

ร่วมทำบุญสร้างพระ
ทอดกฐินสามัคคี สร้างพระพุทธรูป และสร้างอุโบสถ
ณ วัดบ้านคำหว้า
หมู่ ๑๖ ตำบล คำไหล อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
.......................................

จำนวนเงิน ๕๐๐ บาทและร่วมทำบุญ สร้างพระประธานวัดหนองแวง ศรีสะเกษอีก

1,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญ
สุขสมหวังจงเป็นของโยมทั้งครอบครัว เทอญ

ที่มา :

3,586


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย