ประกาศอนุโมทนาบุญ โยมทำบุญสร้างพระประธาน

 wathaibee    25 ก.ย. 2555

ประกาศอนุโมทนาบุญ
คุณโยมวัชนี คุณสุวิทย์ และเด็กชาย สหรัฐ เติมพรเลิศ

ร่วมทำบุญสร้างพระ
ทอดกฐินสามัคคี สร้างพระพุทธรูป และสร้างอุโบสถ
ณ วัดบ้านคำหว้า
หมู่ ๑๖ ตำบล คำไหล อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
.......................................

จำนวนเงิน ๕๐๐ บาทและร่วมทำบุญ สร้างพระประธานวัดหนองแวง ศรีสะเกษอีก

1,000 บาท

ขออนุโมทนาบุญ
สุขสมหวังจงเป็นของโยมทั้งครอบครัว เทอญ


ที่มา :


  3,270 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย