เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมบวชเณรภาคฤดูร้อนประจำปี 2555 ณ. วัดป่าไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

 onair2    2 เม.ย. 2555

ตั้งแต่ วันที่ 10 - 30 เมษายน 2555 โดยรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 57 พรรษา
ณ วัดป่าไทรงาม ตำบลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่างวันที่ 10 - 30 เมษายน 2555
เพื่อมาปลูกฝังนิสัย มารยาท วัฒนธรรมอันดีงาม และมาสร้างเกราะป้องกัน เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
รู้จักกตัญญูปลูกฝังความรับผิดชอบ ฝึกขันติความอดทน ฝึกความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว รู้จักสามัคคี มีจิตสำนึก
ในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และหลักวิธีการในพุทธศาสนา
 รับใบสมัคในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2555 
 บรรพชาสามเณรในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2555 ณ วัดป่าไทรงาม 
 ลาสิกขาในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555  
 กิจกรรมพิเศษ  ฝึกความเข้มแข็ง เดินขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
055-791072 , 055791103
รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด !  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.watpasaingam.com


  3,596 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย