ด่วนมาก..สงสารหลวงพ่อ ไม่มีคนช่วยสร้างอุโบสถ (ผ้าป่ากองละ200บาท)

 somrak  อาตมภาพได้เห็นการก่อสร้างอุโบสถวัดประทุมวันตั้งแต่ต้น แต่ก็ไม่มีโอกาสได้ให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากเจ้าอาวาสท่านเป็นผู้มีความสามารถในการหาเงินสร้างวัด

แต่หลังจากที่ท่านเจ้าอาวาสวัดประทุมวัน พระครูปทุมวนารักษ์ ท่านได้มรณะภาพลง ทำให้การดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้หยุดลงตั้งแต่ปี 2551 ไม่มีใครสามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้ จนถึงบัดนี้ 3 ปีแล้ว

อาตมาภาพจึงเข้ามาช่วยดูแลวัดและการก่อสร้าง และเห็นว่าสมควรให้ความช่วยเหลือการสร้างอุโบสถนี้ โดยด่วน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านเจ้าอาวาส จึงนำข่าวการสร้างอุโบสถนี้มาบอกกล่าวให้ท่านที่มีจิตศรัทธาทราบเพื่อให้การช่วยเหลือโดยด่วน เพื่อสร้างฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

ท่านสามารถช่วยเหลือการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ได้ดังนี้

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน
บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5

กรณีโอนจากต่างประเทศสวิบโค๊สKRTHTHBK ทั่วไป
KRTHTHBK007895 สกุลต่างประเทศ

ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐ หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ [url]somrak43@hotmail.com[/url]

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

http://www.phrasomrak.com

รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44:2010-12-07-11-44-11&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


3,670


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย