ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพมหากฐินสร้างโรงทานให้วัดขาดแคลนในชนบท

 จงกลกิ่งเทียน    17 พ.ค. 2554

สวัสดีผุ้ร่วมบุญทุกท่านค่ะ
พี่ ขออนุญาตบอกบุญเรียนเชิญผู้ร่วมบุญที่ต้องการเป็นเจ้าภาพมหากฐินเพื่อจองเป็นเจ้าภาพมหากฐินกับวัดขาดแคลนในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำมาสร้างโรงทาน

วัดถ้ำดงเข เป็นวัดที่เปรียบเสมือเพชรในป่า เนื่องจากพระอาจารย์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำดงเข ท่านมีความเป็นอยู่อย่างสมถะ เรียบง่าย ผู้คนจึงยังไม่ค่อยรู้จักท่านสักเท่าไร

แต่ท่านเป็นพระที่มีความเมตตาค่ะ ใครได้ไปกราบท่านก็จะรู้ได้ถึงความเมตตา และจะต้องกลับไปกราบท่านอีกเป็นครั้งที่สองหรือสาม

ออกพรรษาปีนี้ ทางวัดถ้ำดงเข มีโครงการจัดมหากฐินสามัคคี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2554 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12

พี่ จึงขอเป็นสะพานบุญ เรียนเชิญท่านที่ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพมหากฐินในปีนี้ เชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ค่ะ...

โมทนาสาธุ

 ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพมหากฐินสร้างโรงทานให้วัดขาดแคลนในชนบท 


• คาถาพระอัสสชิ ... พระสารีบุตร

• "อาทิกัลยาณัง ศีลงามในเบื้องต้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• เพลงธรรมะ ชุด พุทธมามกะ-คติธรรม

• คำว่าชีวิตแปลว่าไม่ตายหรือแปลว่าเป็นอยู่ ถ้าเป็นอยู่ต้องสดชื่น เหมือนใบไม้ที่เขียวสดเพราะมันมีความสดชื่น ...

• พุทธธานุภาพ

• ติดบุญ (ฮาธรรมะพระพยอม)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย