มูลนิธิบ้านอารีย์ ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

 textbaanaree    25 มิ.ย. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญปฏิบัติเจริญสติแนว
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
แนะนำการปฏิบัติเจริญสติโดย
พระอาจารย์โสภณ ฉนฺทธมฺโม สวนธรรมสากล จ.สงขลา
(กิจกรรมทุกวันพุธ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๙๗๔๗๔
facebook.com/baanareefoundation
  3,474 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย