ขอเชิญทอดกฐินสามัคคี ที่พักสงฆ์สวนธรรมบุตาสุ่ม ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 8-11-65

 socoman  

🙏กำหนดการทอดกฐินสามัคคี🙏
ที่พักสงฆ์สวนธรรมบุตาสุ่ม ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ทอดกฐิน เวลา 13:00 น เป็นต้นไป
🙏ร่วมเป็นเจ้าภาพ...
1. ประธานอุปถัมภ์ กองละ 9,999 บาท
2. รองประธานกฐิน กองละ 4,999 บาท
2. ผ้าไตรบริวารกฐิน กองละ 499 บาท
3. เป็นเจ้าภาพโรงทานเลี้ยงอาหารแด่สาธุชน
ตามกำลังศรัทธา
💸 ร่วมบุญบริจาคได้ที่...
ธนาคาร กสิกรไทย หมายเลข:1043611166
ชื่อบัญชี:สวนธรรมบุตาสุ่ม
☎️ ติดต่อสอบถามได้ที่...
พระปลัดนิคม โชติปญฺโญ
ประธานสงฆ์สวนธรรมบุตาสุ่ม
โทร. 098-6340263
#อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐิน มีดังนี้
1. ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย
2. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ
3. ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่
5. ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป
6. ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ
เพจ:สวนธรรมบุตาสุ่ม• บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร

• เสียงเห่าจากสุนัขที่ซื่อสัตย์

• อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• องคุลีมาล ร้อยกรอง ตอนที่ 1
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย