ต้องการขอรับบริจาค CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์
 morijung_llsa   15 พ.ค. 2555

อาตมาภาพ ต้องการขอรับบริจาค CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์
(ครบทั้ง 4 เล่ม) เพื่อนำมาให้พระและสามเณรในวัดได้เรียนในเวลาว่าง
........................................................................
หากญาติโยมท่านใดมี CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์ ดังกล่าว
ติดต่ิอบริจาคได้ที่ พระกตตน์ กิตฺติญาโณ (โทรศัพท์ 082-4448270)
หรือที่อยู่ "เลขที่ 774 วัดสุทธจินดา ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000"
........................................................................
เจริญพรDT012684

โดย : morijung_llsa

วันที่ลงประกาศ : 15 พ.ค. 2555
ที่อยู่ :
โทร. :

 เปิดอ่านหน้านี้  2323 

บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย