ต้องการขอรับบริจาค CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์
 morijung_llsa   15 พ.ค. 2555

อาตมาภาพ ต้องการขอรับบริจาค CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์
(ครบทั้ง 4 เล่ม) เพื่อนำมาให้พระและสามเณรในวัดได้เรียนในเวลาว่าง
........................................................................
หากญาติโยมท่านใดมี CD หรือ DVD บาลีไวยากรณ์ ดังกล่าว
ติดต่ิอบริจาคได้ที่ พระกตตน์ กิตฺติญาโณ (โทรศัพท์ 082-4448270)
หรือที่อยู่ "เลขที่ 774 วัดสุทธจินดา ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000"
........................................................................
เจริญพร
 เปิดอ่านหน้านี้  2757 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย