ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโต๊ะหมู่ ๙ เพื่อตั้งโต๊ะถวายราชสักการะพ่อหลวง

 phraedhammajak    17 ต.ค. 2559

แจ้งข่าวบุญ ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโต๊ะหมู่ ๙ ถวายราชสักการะ
"พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ" ทางสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา จัดซื้อ โต๊ะหมู่ ๙ ราคา ๕๐๐๐ บาท. เครื่องทองน้อย ๕๐๐ บาท พานดอไม้ตามกำลังศรัทธา.... บาท

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศได้สวรรคต จึงได้มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ ถวายราชสักการะ ให้สมพระเกียรติ แต่เนื่องจากทางสำนักแพร่ธรรมจักร ไม่มีโต๊ะหมู่ ๙ ที่จะจัดให้สมพระเกียรติ และเหมาะสมจึงจำเป็นต้องจัดซื้อ ได้ติดต่อสอบถามกับทางร้านแล้ว ในราคา ๕๐๐๐ บาท
ด้วยเป็นงานด่วน ไม่ได้คาดหมายไว้ จึงได้ประกาศแจ้งข่าวบุญให้กับญาติโยม พุทธบริษัทได้ร่วมบุญในครั้งนี้
(บริจาค๑๐๐๐ ขึ้นไป หรือทั้งชุด เจ้าภาพสามารถพิมพ์ชื่อถวาย และอุทิศบุญได้)

เชิญร่วมบุญได้ที่สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ๕๔๑๓๐ โทน ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙ หรือที่เลขที่บัญชี ๙๘๑-๐-๕๒๑๕๓-๗ ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น

ขอมูลของสำนักแพร่ธรรมจักรเพิ่มเติม
https://web.facebook.com/phraedhammajak https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
สาธุ มีโยมรับเป็นเจ้าภาพแล้ว อนุโมทนามิ


• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• รวมเพลงธรรมะ ปาน ธนพร ชุดที่ ๑

• ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า สร้างอุโบสถวัดสว่างอารมณ์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

• การปฏิบัติธรรม - เข้าใจอิทธิบาท 4

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• กลอนธรรมะ โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย