อยากถวายพระแก้วมรกต (สูงประมาณ 80 เวนติเมตร) เพื่อประดิษฐานในพระอุโบสถ

 phurit     5 พ.ค. 2555

มีความตั้งใจจะสร้างถวาย วัดที่ต้องการให้ตั้งในโบสถ์ หรือในศาลาปฏิบัติธรรม หรือวิหาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยแนะนำวัดที่อยู่แถวๆกรุงเทพ และปริมณฑล หน่อยครับ


3,822


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย