มหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8 ตอน สุขในธรรม ณ เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

 ส้ม    1 มิ.ย. 2562

กลับมาอีกครั้งกับงานมหกรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่ “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 8” ตอน สุขในธรรมเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และร่วมกันสร้างคุณงามความดีในการร่วมกันทำบุญ ซึ่งจะได้รับทั้งความสุข สาระดีๆ ให้แง่คิดกับชีวิต โดย 9 พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ นำโดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี, พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ, พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย) วัดวังศาล จังหวัดเพชรบูรณ์, พระครูวินัยธร กิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ, พระครูสังฆรักษ์ศักดา สุนฺทโร วัดธรรมภิมุข (วัดไรป่า) จังหวัดตราด, พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สัญญโต) วัดราชาธิวาสราชวิหาร, พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล วีรญาโณ) วัดยานนาวา กรุงเทพฯ, พระครูบวรวีรวงศ์ (พระครรชิต อกิญจโน) วัดวีรวงศาราม จังหวัดชัยภูมิ, พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา
พบกันวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ (ชั้น 5) เซ็นทรัลพลาซาจังวัฒนะ จ.นนทบุรี ประตูเปิดให้เข้างานตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป มาร่วมฟังธรรมเทศนาตลอด 9 ชั่วโมงเต็ม พร้อมร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 80 รูป สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 1,000 ท่านแรกที่มาถึงจะได้รับมอบพระธาตุ จากชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย หนังสือสวดมนต์ และของที่ระลึกหน้างาน ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-4214692, 086-9770112 หรือ Line ID : @okmass

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,564 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย