บ้านอารีย์เชิญชวนท่านสวดมนต์ฟังธรรมค่ำวันพฤหัสฯ โดยพระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน

 นานา    17 เม.ย. 2555

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
บ้านอารีย์เชิญชวนท่านสวดมนต์ ฟังธรรมค่ำวันพฤหัสฯ โดย
พระมหาบุญช่วย ปญฺญาวชิโร วัดบางยี่ขัน กรุงเทพฯ
เกี่ยวกับพระอาจารย์
พระมหาบุญช่วยเป็นพระอาจารย์ผู้สอนอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย
และวัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ และองค์กร สถาบันทั่วไป
ท่านยังเป็นพระธรรมทูตสังกัด Wat Buddhananaqchat 8105 Linden Rd.Del Valle, TX 78617 USA
กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถามได้ที่ 02 6197474
หรือ http://www.facebook.com/baanaree
...ทุกข์คือความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ
ทุกครั้งที่มีความสุขเกิดขึ้น นั่นคือทุกข์ดับไปครั้งหนึ่ง...

ข้อธรรมที่พระอาจารย์แสดงไว้ ณ ศาลาปันมีครั้งก่อน นำมาปันกันค่ะ
  3,453 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย