สงกรานต์แล้ว ๕ วัน ไปไหนดีหนอ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู) จ.สุโขทัย ขอเชิญพสกนิกรผู้ใฝ่ธรรม มาปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 praseht  

กำหนดงานปริวาสกรรม-ปฏิบัติธรรม-บวชชีพราหมณ์ (รุ่นเปิดโบสถ์ใหม่)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)

208/10 บ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
ระหว่างวันที่ 20-29 เมษายน 2555 นี้

ขอนิมนต์พระภิกษุ-และเจริญพรอุบาสก-อุบาสิกา มาร่วมปฏิบัติธรรม อบรมจิตภาวนา เสริมสร้างบารมีธรรม ถือเนกขัมมะปฏิบัติ บำเพ็ญเพียรกุศลธรรมต่าง ๆ และเพื่อความสามัคคีธรรมในหมู่พุทธบริษัท และเพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เจริญสถาพรตลอดไป


3,618


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย