ขอเชิญเป็นเจ้าภาพแผ่นทอง จังโก

 supohtpansueb    7 พ.ค. 2555

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพแผ่นทอง จังโก ทองคำเปลวปิดหุ้มองค์พระธาตุวัดลี ต.เวียง อ.เมือง.จ.พะเยา https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,641 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย