ขอเชิญร่วมทอดผ่าป่าสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมสร้างสถานีวิทยุ

 onair2    3 เม.ย. 2555

เนื่องด้วยวัดป่าไทรงาม ได้ตั้งสถานีวิทยุ เสียงธรรม นำชีวิต จิตแจ่มใสขึ้นซึ่งมีญาติโยมรับฟังและได้รับประโยชน์เป็นจำนวนมาก และได้เรียกร้องมีความประสงค์ที่จะรับฟังอีกจำนวนมาก ทางวัดป่าไทรงามจึงมีวัตถุประสงค์ขยายเครือข่ายออกไปอีกหลายแห่ง ที่กำลังดำเนินการ ที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดตาก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
จึงเชิญชวนผู้มีความประสงค์สร้างบารมีร่วมกับทางวัดป่าไทรงามเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีร่วมใจสายใยธรรม กองละ ๙๙ บาท จำนวน ๙,๙๙๙ กอง

 ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดป่าไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 055-791103 , 0831667335 
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.watpasaingam.com


  3,556 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย