เปิดแล้วรุ่น28เรียนครูสมาธิที่พุทธสมาคมฯ

 ซาเจ็ก    28 ม.ค. 2554

พุทธสมาคมฯ(ถ.พระอาทิตย์ ใกล้สนามหลวง)กำลังเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตร"ครูสมาธิ"รุ่นที่ 28(หลักสูตร6เดือน)ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล(สุขุมวิท 101)เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9:00-16:30น. เรียนฟรี มีอาหารกลางวันเลี้ยงด้วย สนใจติดต่อได้ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 41 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02-281-9563, โทรสาร 02-281-9564 หลักฐานที่ใช้สมัครคือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย1รูป และเงิน40บาท(ค่าทำบัตรนักศึกษา) โดยจะปฐมนิเทศน์พร้อมกันที่วัดธรรมมงคล(สุขุมวิท 101)ในวันที่ 13ก.พ.54

สมัครด่วน!ก่อนที่จะเต็มจำนวนที่รับได้(200คน)

หลักสูตร"ครูสมาธิ"เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแก่บุคคลทั่วไป ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคลและสาขาอื่นทั่วประเทศไทยอีก 27สาขา(พุทธสมาคมฯ เป็นสาขาที่ 26และเปิดสอนรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ของพุทธสมาคมฯ) ในการเรียนการสอนนักศึกษา จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมาธิเบื้องต้น ตั้งแต่การเริ่มบริกรรม จนถึงสมาธิชั้นสูงที่พระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์)ได้เรียน มาจากพระอาจารย์ใหญ่ เช่น พระอาจารย์มั่น พระอาจารย์กงมา และจากประสบการณ์ชีวิตการปฏิบัติสมาธิของท่านกว่า ๖๐ ปี นอกจากผู้เรียนจะเข้าใจการทำสมาธิทั้งสมถะ-วิปัสสนาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ยังสามารถเป็นครูสอนสมาธิแก่บุคคลอื่นได้โดยถูกต้องด้วย

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้ที่ http://www.samathi.com/

และดูบรรยากาศการเรียนณ.พุทธสมาคมฯได้ที่

http://www.samathi.com/content/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C

และที่ http://willpower-budasso.blogspot.com/
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,619 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย