ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาเปรียญ ณ วัดพยอมงาม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

 ton16022533    31 ส.ค. 2563

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาเปรียญ ณ วัดพยอมงาม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
เนื่องจากทางวัดมีสถานที่ที่จะทำบุญได้เพียงที่เดียวซึ่งอยู่บนภูเขา ซึ่งต้องจอดรถอยู่ข้างล่างแล้วเดินขึ้นไปศาลาข้างบน โดยโยมที่มาทำบุญมีคนแก่มาด้วยเป็นจำนวนมากทำให้ไม่สะดวกในการขึ้น ทางวัดจึงหารือกับกรรมการวัดและชาวบ้านมีมติให้สร้างศาลาเปรียญแห่งใหม่ซึ่งอยู่ด้านล่างสะดวกกว่ากว้างกว่า โดยในการก่อสร้างได้ใช้ปัจจัยของชาวบ้านในการสร้างแต่ไม่เพียงพอในการสร้าง ซึ่งศาลาแห่งใหม่นี้สร้างมา 10 ปีกว่าแล้วได้เพียงแต่เสาตามรูป ดังนั้นอาตภาพจึงขอเชิญชวนโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาเปรียญแห่งใหม่นี้ให้แล้วเสร็จ
ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลภิภพ จงบันดาลให้ท่าพร้อมครอบครัว จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ด้พร้อมด้วยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกประการเทอญ
สามารถต่อติดที่
พระณัฐวุฒิ สัญญโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดพยอมงาม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เบอร์โทร 097-2271636 ตลอด 24 ชั่วโมง
  3,267 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย