ขอเชิญร่วมทำบุญเททอง ณ วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 20 พ.ค. 55

 yajai    11 ก.พ. 2555

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเททองและสร้างอาคารรองรับพระใหญ่ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนานาชาติ
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555


หรือจะโอนเงินทำบุญไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางปะกง
เลขที่บัญชี 686-2475235
ชื่อบัญชี "วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา" หรือ
ธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์บางปะกงในนาม "พระครูวิทิตปัญญาภรณ์" เจ้าอาวาส วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา
ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 24130

สอบถามที่ พระครูวิทิตปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม โทร. 081-650-1231,081-1011870
แฟกซ์ 038-574-241, 02-2414011
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
แผนที่ไปวัดท่าข้ามเจริญศรัทธา


• สลาภํ นาติมญฺเญยฺย ไม่ควรดูแคลนลาภของตน

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• เหตุใดจึงห้ามฆ่า

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• "ใจเป็นธรรม อยู่สบายเหนือโลก" (หลวงตามหาบัวฯ)

• เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย