แจกฟรี.. CD บรรยายธรรมโดยท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่องคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนา

 DhammathaiTeam    16 ต.ค. 2553

ใครต้องการCD ธรรมะฟรี บรรยายธรรมโดยท่านพุทธทาสภิกขุ

"เรื่องคู่มือการศึกษาพระพุทธศาสนา"

ให้ส่ง ข้อมูลที่อยู่มาได้ที่ bom_banpan@hotmail.com

หรือติดต่อโดยตรงที่ 086 - 2348475 ครับ

ขอบคุณครับ


ที่มา : ธีระพล EMail: bom_banpan@hotmail.com


เรียนคุณนฤมล ร่มศรี กรุณาส่งที่อยู่ด้วยนะครับ


  3,610 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย