ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก (ประทานพร 3 โลก)

 pao_micro    23 พ.ย. 2553

[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=25b7568e4d44fbb4ab526914734ee3f9][/url]
[SIZE=1][url=http://www.uppicweb.com]ฝากรูป[/url][/SIZE]
[url=http://www.uppicweb.com/show.php?id=25b7568e4d44fbb4ab526914734ee3f9][/url]
[SIZE=1][url=http://www.uppicweb.com]ฝากรูป[/url][/SIZE]


  3,317 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย