วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2295
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2321


วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง หรือที่เรียกทั่วไปว่า วัดหลวงพ่อโต กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เดิมเรียกว่า วัดบางขุนพรหมนอก ต่อมา ชาวลาวที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับวัด นามว่า เจ้าอินทร์ ผู้เป็นน้าชายของเจ้าน้อยเขียวค่อม พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทำการบูรณะวัดแห่งนี้ครั้งใหญ่ ชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่า วัดอินทร์ เพื่อให้เกียรติแด่ผู้บูรณะวัดนี้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า วัดอินทรวิหาร ด้วยอาจเกิดสับสนกับ วัดอินทาราม ที่บางยี่เรือ

วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เป็นที่รู้จักสำหรับ หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรขนาดใหญ่ สร้างโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ใครถือได้ก็ดี แต่ไม่ควรยกตนข่มท่าน EP.3 #วนิอินพุทธ #ปฏิบัติธรรม #ถือศีล #ธรรมะ

• การฝึกจิตภาวนาเพื่อเตรียมเกษียณ

• จากสถานการณ์บังคับที่ทำให้เราต้องใช้ชีวิตให้ช้าลงและเรียบง่ายขึ้น เวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะหาหนทางกลับมาสู่ปัจจุบันขณะ

• ๓๙.ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์

พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย