ปรมัตถภาวนา


 • ปรมัตถภาวนา
 • โดย
 • พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี)
 • วันที่ 2 ก.ค. 67 - 9 ก.ค. 67
 • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
 • บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260 บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260
 • โทร: 096 186 7071
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=2062
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/SvqsYZiHkc3LkB4F7

 • ปรมัตถภาวนา
  โดย พระราชภาวนาวชิรญาณ (สุรศักดิ์ เขมรังสี)
  วันที่ 2-9 ก.ค.67
  ผู้เคยปฏิบัติวิปัสสนามาแล้ว อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

  จำนวนการรับสมัคร 70 เต็มแล้ว

  ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี
  พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
  อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

  -----------------------------
  การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
  สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ


174


Ralated Story
เเค่รู้
• 1 ก.ค. 67 - 7 ก.ค. 67
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย