วัดดุสิดาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วัดดุสิดาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2270
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2275


วัดดุสิดาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อว่าวัดเสาประโคน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ พระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ได้ทรงสถาปนาขึ้น

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ได้ทรงสร้างกุฏิด้านหน้า ๑ คณะ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ เจดีย์ และบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุอื่น ๆ ทรงบรรจุอัฐิเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ ซึ่งเป็นพระเชษฐภคนี ในบริเวณกุฏิที่สร้างใหม่ และพระราชทานนามวัดว่า “วัดดุสิดาราม”


• "ผู้ดีจะเดินตรอก ขี้ครอกจะเดินถนน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• พ่อแม่รังแกฉัน

• อย่าพะวง

• บทสวดอธิษฐาน ก่อนนั่งสมาธิ โดย สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

พระอารามหลวงทั่วไทย
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย