มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ บาปธรรมทั้งหลายเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น
มลา เว ปาปกา ธมฺมา อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ

บาปธรรมทั้งหลายเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกอื่น
พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 201 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย