สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา ศรัทธาตั้งมั่นแล้วให้เกิดสุข
สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา
ศรัทธาตั้งมั่นแล้วให้เกิดสุขพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/

 438 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย