สุกรํ สาธุนา สาธุ ความดี คนดีทำง่าย (กว่าคนชั่ว)
สุกรํ สาธุนา สาธุ
ความดี คนดีทำง่าย (กว่าคนชั่ว)พุทธศาสนสุภาษิต
/อุทาน ขุททกนิกาย/

 424 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย