มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ
มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ

ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ
พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 125 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย