วิปัสสนา

เรื่องที่ ๑๘ : ๑๑ วันธรรมบรรยาย ( ๔ )
โดย : ท่านอาจารย์สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า


ความจริงประการหนึ่ง ที่เกี่ยวกับจิตของเรา ที่ได้พบในวันนี้ก็คือนิสัยของจิตที่ชอบท่องเที่ยว ไป ไม่อยู่นิ่ง ไม่ยอมติดอยู่กับลมหายใจ หรือไม่ยอมติดอยู่กับความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ กลับจะคอยวิ่งไปที่โน่นที่นี่และเมื่อจิตท่องเที่ยวไป จิตไปที่ไหนบ้าง ?

ขณะปฏิบัติ เราจะเห็นได้ว่า จิตท่องเที่ยวไปทั้งในอดีตและอนาคต นี่คือนิสัยของจิตจิตจะไม่ ค่อยยอมอยู่กับปัจจุบัน ซึ่งที่ถูกต้องแล้ว จิตควรจะอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อดีตหรืออนาคต เพราะ อดีตนั้นผ่านเลยไปแล้ว ไม่กลับคืนมาส่วนอะไร ที่เป็นอนาคต ก็ไกลเกินกว่าที่เราจะคาดถึง จน กว่าอนาคตนั้นจะกลับกลายมาเป็นปัจจุบัน การจดจำอดีต และการคิดถึงอนาคต แม้จะมีความ สำคัญ แต่ก็เป็นเพียงส่วนที่ช่วยเราในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนิสัยของจิต ที่คอยแต่จะวิ่งไปที่โน่น ที่นี่ได้ฝังลึกมานานแล้ว จิตจึง คอยแต่จะหลบหนีจากความเป็นจริงในปัจจุบันไปสู่อดีตหรืออนาคตที่คาดไม่ถึงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นจิตที่ไม่สงบ เร่าร้อน และทุกข์ทรมานอยู่เสมอ
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย