วนิอินพุทธ เมื่อวัยรุ่นอายุ 25 อินศาสนา

 Webmaster  

ดู vdo - วนิอินพุทธ เมื่อวัยรุ่นอายุ 25 อินศาสนา

เมื่อวัยรุ่นอายุ 25 อินเรื่องศาสนา ลุกขึ้นมาทำ TikTok เล่าเรื่องธรรมะแบบย่อยง่ายจากวัยรุ่น ถึงวัยรุ่น
.
มนุษย์ต่างวัยพาไปทำความรู้จักกับ วนิดา บุญประเสริฐ อายุ 25 ปี เจ้าของเพจ วนิ อินพุทธ วัยรุ่นที่เคยมองว่าศาสนาคือการขอพร อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนา ประสบการณ์จากการเรียนวิชาพุทธศาสนาก็คือวิชาท่องจำเพื่อสอบ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน กระทั่งพบสู่จุดเปลี่ยน เมื่อได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจแก่นแท้ของคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า พุทธศาสนาคือศาสนาแห่งเหตุและผลและสามารถนำมาใช้ได้จริงเพื่อดับทุกข์ ในชีวิตประจำวัน จนสามารถเปลี่ยนแปลงตนเอง จากนิสัยที่คอยเพ่งโทษคนอื่นจนเป็นทุกข์ ใครทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจ ขี้น้อยใจแฟน น้อยใจแม่ สู่คนที่รับรู้อารมณ์ เท่าทันความคิด และเท่าทันจิตใจของตนเอง ทำให้สามารถรับมือและวางความทุกข์ได้ง่ายขึ้น จนเข้าใจว่าพุทธศาสนาสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้จริง แตกต่างจากภาพจำในตำราที่เคยเรียน
.
จากการได้สัมผัสถึงแก่นแท้ด้วยตนเอง เธอจึงเริ่มต้นต้นทำช่อง TikTok และเปิดเพจเพื่อเล่าเรื่องธรรมมะที่ย่อยง่ายจากวัยรุ่นถึงวัยรุ่น จนกลายเป็นพื้นที่ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่รวมตัวกันเพื่อคุยเรื่องธรรมมะ

ที่มา : https://www.youtube.com/@Manoottangwai

18,410


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย