ระฆังธรรม
 Webmaster   26 มิ.ย. 2562

เพลง ระฆังธรรม

จาก พระครูเกษมพิชโสภณ แก้ววงค์


ออกอากาศที่ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
FM 102.75 MHz. 43/2 วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
โทร.0-4521-8072 0-4521-8073 www.watpitradio.com


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=i9gbKwnf6xg

DT0003

Webmaster

26 มิ.ย. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  2373 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย