ระฆังธรรม

 Webmaster  

ระฆังธรรม

เพลง ระฆังธรรม

จาก พระครูเกษมพิชโสภณ แก้ววงค์


ออกอากาศที่ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
FM 102.75 MHz. 43/2 วัดพิชโสภาราม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
โทร.0-4521-8072 0-4521-8073 www.watpitradio.com

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=i9gbKwnf6xg

7,909


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย