เพลง ธรรมะผลิบาน (ว.วชิรเมธี)

 DhammathaiTeam  

เพลง ธรรมะผลิบาน (ว.วชิรเมธี)


KILESA1500

การให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง...

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=iTwZrO0dDx8

7,761


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย