"รักษาศีลที่ละข้อ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

"รักษาศีลที่ละข้อ"

" .. ในกระบวนศีลทั้งหลาย "มีศีล ๕ ศีล ๘ เป็นต้น" ผู้ไม่สามารถจะรักษาศีลให้ครบถ้วนได้ "จะรักษาเอาข้อเดียว ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้" แต่ต้องรักษาให้จริง ๆ "ทำความพอใจเลื่อมใสในศีลของตนอย่างยิ่ง ถึงแม้จะไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์" ก็ยังพอให้สำเร็จประโยชน์ได้

"ดีกว่าส่วนมากผู้ไปสมาทานศีลในวัดทุกวันพระ แต่รักษาข้อเดียวก็ไม่ได้" เมื่อรักษาข้อหนึ่งได้แล้ว "ข้ออื่น ๆ ก็จงทำเช่นเดียวกัน ศีล ๕ จึงจะครบบริบูรณ์" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  486 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย