"ศีลเครื่องมือปราบกิเลสขั้นหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12   8 พ.ค. 2563

.
 "ศีลเครื่องมือปราบกิเลสขั้นหยาบ"

" .. "ศีล เป็นเครื่องมือไว้สำหรับปราบกิเลสขั้นหยาบ" อันเกิดขึ้นทางกาย วาจา ซึ่งสามัญชนทั้งหลายพอจะเห็นได้ง่ายและปราบได้ไม่ยากนัก กิเลสความชั่วมันเกิดมีอยู่ภายในกาย วาจา ของสามัญชนคนเราอยู่แล้ว "พระพุทธองค์จึงทรงสอนผู้ที่เห็นโทษให้ปราบด้วยการรักษาศีล" ซึ่งเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางหมดสิ้นไป

อนึ่ง ขอแนะนำไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยว่า "ถ้าเห็นว่าการรักษาศีลเป็นของยากแล้ว" ขออย่าได้ถือว่าการทำเช่นนั้นเป็นการรักษาศีลเลย "ขอให้ถือว่าเป็นการปราบกิเลสความชั่วที่ใคร ๆ ไม่พึงปรารถนาให้พ้นจาก กาย วาจา ของเราต่างหาก" แล้วความที่ว่า "รักษาศีลเป็นของยากก็จะหมดสิ้นไป" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
http://tesray.com/three-dhamma-forces DT014902

วิริยะ12

8 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  3901 

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย