บทสวดมนต์


# เรื่อง อ่าน
 บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
 บทสวดอิติปิโสฯ+พาหุง+ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 5 สุดยอดพระคาถา ที่คนขายของออนไลน์ ควรสวดเป็นประจำ
 บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต
 พระทำวัตรสวดมนต์ เช้า แปล สวนโมกขพลาราม
 [ฟัง 3 วินาที] นอนหลับลึกได้ทันที บทสวดมนต์แห่งความร่ำรวย 108 จบ
 เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับมหานิกาย
 เสียงสวดพระปาฏิโมกข์ ฉบับธรรมยุต
 บทสวดมนต์ วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒
 สวดธรรมจักรกัปปวัตตนะสูคร
 บทสวดเจริญพระพุทธมนต์พระปริตร - สวดทุกวันยิ่งดี ฟังก่อนนอนก็ได้บุญ [แผ่เมตตาแก่เทวดา ฯลฯ]
 บทสวดทำวัตรเช้า วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
 คาถามหาจักรพรรดิ เปลี่ยนร้ายกลับเป็นดี พุทธคุณครอบจักรวาล แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร
 บทสวดทิพย์มนต์ [ต้นฉบับ] โดย ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
 บทสวดมหาสมัยสูตร ยอดพระสูตรที่เทพในหมื่นจักรวาลชื่นชอบฟังมากที่สุด
 ปาฏิโมกข์
 บทสวดระตะนะสุตตัง (รัตนสูตร) รตนปริตร
 บทสวดมนต์เมตตาพรหมวิหาร
 กรณียเมตตสูตร 9 จบ (แผ่เมตตาแก่เทวดา) ช่วยให้เทวดาคุ้มครอง ปกป้องรักษา (บทสวดและคำแปล)
 บทเพลงสวดโพชฌงคปริตร (บาลี) - อภิมหามงคล 5
 บทสวดมนต์ปัจจยวิภังค์
 อนัตตลักขณสูตร (ฉบับสวดมนต์แปล) ที่มา วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี
 เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร
 เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร
 บทสวดมนต์ จุลลไชยยปกรณ์ วัดไตรสิกขาทลามลตาราม
 บทสวดจุลลไชยยปกรณ์
 บทสวดมนต์ ชินบัญชร 3 จบ (ทำนองไพเราะมาก)
 บทสวดพาหุง + มหากา
 พุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน (พระปริตรฉบับสมบูรณ์ที่สุด) - อานิสงส์มากมี เทวดาเมตตา ชนะทุกอุปสรรค ทำอะไรก็เจริญ
 ทำวัตรเย็น (วัดป่านาคำน้อย)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย