พระคาถามหาจักรพรรดิ์ - หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 108 จบ

พระคาถามหาจักรพรรดิ์ - หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ 108 จบ

https://www.youtube.com/@auminthut
 9,592 • การพิจารณาความตายจะทำให้เกิดมุมมองใหม่อันสงบเย็นต่อความผันผวนของชีวิต ช่วยให้ปล่อยวางสิ่งที่ชวนให้ว้าวุ่นและเลิกผัดวันประกันพรุ่ง

• พระคุณแม่ทดแทนเท่าไหร่ไม่รู้หมด

• ปฏิบัติธรรมเดือนตุลาคมแบบเจโตวิมุติ 13 - 16 ตุลาคม 2566 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• คนฉลาดจำนวนมากดำเนินชีวิตอย่างไม่รู้จักตน จึงเบียดเบียนตนอยู่เรื่อย ส่วนผู้มีปัญญารู้จักตน จึงไม่ยอมเบียดเบียนตน

• วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นี้...มองย้อนหลังไปเมื่อ....สองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดปี

• จัดการกับอารมณ์ได้อย่างไร?

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย