หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม นำสวดมนต์ คำทำวัตรเช้า

เสียงหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม(พระธรรมสิงหบุราจารย์) แห่งวัดอัมพวัน สิงห์บุรีนำสวดมนต์ คำทำวัตรเช้า(สำหรับเพศพรหมจรรย์) มีบทสวดประกอบเป็นซับไตเติ้ล
คำทำวัตรเช้า, ปุพพภาคนมการ, พุทธาภิถุติ, ธัมมาภิถุติ, สังฆาภิถุติ, รตนัตตยัปปณามคาถา, ตังขณิกปัจจเวกขณวิธี, ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณวิธี, ปัตติทานคาถา และกราบพระรัตนตรัย.
 10,006 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย