"เล่าเรื่องหลวงปู่หลุย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    3 เม.ย. 2560

 "เล่าเรื่องหลวงปู่หลุย"

" .. พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ยกให้ "ท่านอาจารย์หลุยฯ"(หลวงปู่หลุย จันทสาโร) ที่ท่านมรณภาพทางหัวหินนู่นน่ะ "นี่องค์หนึ่งยกให้เรื่องมักน้อยที่สุด" คือท่านอาจารย์หลุย บรรดาลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูจารย์มั่น "ท่านอาจารย์หลุยเป็นองค์หนึ่ง เป็นที่หนึ่งทีเดียว มักน้อย" ไม่เอาอะไร ใครให้อะไรไม่เอาทั้งนั้น

กระโถนของท่าน "ท่านก็คว้าเอากระป๋องกระแป๋งหิ้วไป ฟังว่าไปถึงพระราชวังนะ เอาอย่างนี้ซิ" เราเป็นพระไปไหนก็ต้องเอาแบบพระไปซิ แบบโลกแบบสงสารเป็นโลกเป็นสงสาร แบบพระต้องเป็นแบบพระ เข้าที่ไหนต้องเข้าแบบพระ

เราชมท่าน "ยกให้เป็นที่หนึ่งนะท่านอาจารย์หลุย มักน้อยที่สุด" พอท่านมรณภาพแล้วเห็นไหมอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุเรียบร้อย สมมักสมหมาย "เราชี้ไว้แล้วว่าองค์นี้คือพระอรหันต์องค์หนึ่ง ทีนี้พอท่านมรณภาพ อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุประกาศป้างขึ้นมาแล้วชัดเจน" นี่ละทางเดินของพระพุทธเจ้า ท่านผู้นี้คือท่านผู้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง "ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วทุกข์นี้ดับหมดไม่มีอะไรเหลือเลย เหลือแต่วิมุตติคือความหลุดพ้น จิตสง่าจ้าครอบโลกธาตุ"

นี่ละปฏิปทาของท่านไปจากด่าง ๆ ดาว ๆ "เหมือนเสือดาว ท่านไม่มักมาก ให้พากันจำเอา" พวกนี้มันพวกบ้าเห่อรอบด้าน ในวัดเรานี้ก็บ้าเห่อ แล้วพวกญาติพวกโยมลูกศิษย์หลวงตาบัวนี้บ้าเห่อ ไปจากหลวงตาบัวนี้ละอีตาบัวบ้าเห่อ ให้จำเอานะ เอาไปเป็นคติตัวอย่าง

"การอยู่การกินการใช้การสอย อย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินการใช้การสอย" นี้คือแบบแผนของชาวพุทธเรา ปฏิบัติตามศาสดาองค์เอก ไอ้การดีดการดิ้น อะไรมาไม่พอๆ คว้ามับๆ นี้คือแบบลิง พวกเราเรียนแต่วิชาลิง คว้าโน้นคว้านี้ วิชาธรรมที่งามหูงามตาไม่อยากสนใจนะ เอาละเทศน์แค่นี้

ไม่มีใครพูดอย่างนี้ นี่พูดแบบไม่สะทกสะท้าน เอาความจริงกระจายออกหมดเลย "ให้โลกได้เห็นศาสนาเป็นยังไง ศาสนาเลิศเลอที่สุดคือพุทธศาสนา จ้าอยู่ในหัวใจครอบโลกธาตุ เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง" ทุกสิ่งทุกอย่างผ้าขี้ริ้วห่อทอง ทองคือธรรมธาตุ

"จิตที่บริสุทธิ์ล้วน ๆ คือจิตพระพุทธเจ้า พระอรหันต์" ซึ่งท่านดำเนินอย่างนี้ละ ท่านได้ธรรมอย่างนั้นมา ไอ้พวกเราดำเนินฟู่ ๆ ฟ่า ๆ นี้มีแต่ส้วมแต่ถานเต็มหัวใจ เข้าใจไหมล่ะ เอาละให้พร

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  


http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3669&CatID=2DT014902

วิริยะ12

3 เม.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4800 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย