"บาปนั้นให้ละเสีย อย่าทำ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

"บาปนั้นให้ละเสีย อย่าทำ"

" .. พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบาป บาปนั้น "ไม่ว่าบาปทางกาย บาปทางวาจา บาปทางความคิด พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละ" ให้ละทิ้งอย่าไปตามมันไป บาปท่านสอนให้ละ

เพราะว่าบาป "คนเราประกอบกระทำด้วยกาย วาจา จิต" จิตไม่สงบ "แล้วบาปนั้นมันจะให้ผล ให้ผลเมื่อภายหลัง มันไม่ใช่ผลในทางดี มันให้ผลในทางเสืย ผลในทางเดือดร้อน"

ฉะนั้นบาปพระพุทธเจ้า "พระองค์ จึงสอนว่าอย่าทำ อย่าพูด อย่าคิดตามบาปนั้น" เพราะว่าบาปนั้นมันให้ผล มันไม่ใช่สุข มันทุกข์เดิอดร้อนวุ่นวาย .. "

"พุทธาจารปูชา"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโรDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3063 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย