ศึกษาเพื่อ.."ปฏิบัติ" : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 จำปาพร   28 เม.ย. 255

การนั่งภาวนานี้มีข้อสำคัญที่ต้องทำอยู่ ๓ ข้อ คือ

๑. ลมหายใจ ให้เป็นวัตถุที่ตั้งของจิต
๒. สติ คือ การนึกถึงคำภาวนา "พุท" หายใจเข้า "โธ" หายใจออก
๓. ทำจิตให้อยู่กับลมกับภาวนา ทำลมให้สบาย ทำจิตให้สบาย
อย่าสะกดลม สะกดจิต ทำจิตของตนให้เที่ยงตรง ไม่วอกแวก

นี่เป็นข้อที่เราควรจะต้องศึกษา แต่ไม่ใช่ศึกษาเพื่อ "รู้"
เป็นการศึกษาเพื่อ "ปฏิบัติ" คือ ปฏิบัติให้รู้ความจริงในข้อที่เราต้องการ

...

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการDT017019

จำปาพร

28 เม.ย. 255
 เปิดอ่านหน้านี้  3178 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย