"อาหารของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    21 มี.ค. 2560

 "อาหารของใจ"

" .. อาหารของธาตุของขันธ์ คือข้าว น้ำ วัตถุต่าง ๆ "อาหารของใจ คือ ทาน ศีล ภาวนา" เป็นบุญเป็นกุศลรวมเข้าสู่ใจของเรา

ใครมีอาหารนี้ "ใจจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุข ไปเกิดก็เกิดสถานที่ดี คติที่เหมาะสม" สมความมุ่งมาดปรารถนา นอกจากนั้น มีบุญมาก ๆ แล้วก็ผ่านพ้นถึงนิพพาน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

21 มี.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5276 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย