"ใจไม่เคยตาย" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12   20 ส.ค. 2562


 "ใจไม่เคยตาย"

" .. "ใจไม่ตาย" ร่างกายแม้จะเฒ่าแก่ชราคร่ำคร่า หรือแตกสลายลงไป โลกสมมุติว่าตาย "แต่จิตใจนี้ไม่ได้ตายเหมือนอย่างนั้น ไม่ได้แก่ชราคร่ำคร่าเหมือนอย่างร่างกาย" เป็นสภาพที่รู้คงเส้นคงวาอยู่ตลอดมาตั้งกัปตั้งกัลป์มาแล้วและยังจะเป็นไปอีกอย่างนี้ตั้งกัปตั้งกัลป์

เป็นแต่เพียงว่า "ความเปลี่ยนแปลงยักย้ายต่าง ๆ ของจิตที่จะไปสู่ภพน้อยภพใหญ่นั้น เป็นไปตามอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ตนได้สร้างไว้แล้วอย่างใด" ก็ต้องหมุนเวียนไปตามวิบากกรรมที่ตนทำไว้แล้วนั้น

"จึงมีความสุขความทุกข์ มีภพน้อยภพใหญ่" เป็นสัตว์เป็นบุคคลต่าง ๆ ไม่มีสิ้นสุด เพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนทำไว้แล้วไม่มีสิ้นสุด "แต่ที่จะให้จิตมีความฉิบหายไป หรือว่าตายไปเหมือนอย่างสกลกายนี้เป็นไปไม่ได้" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3055&CatID=2DT014902

วิริยะ12

20 ส.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4334 

  ความคิดเห็น• #รับสมัครอุปสมบทนาคหมู่ จำนวน15นาค (บวชฟรี..เทศกาลวันปิยมหาราช) (บวชฝึกกรรมฐาน2เดือน) โครงการอุปสมบทนาคหมู่ พระกรรมฐานรุ่น.48 #เเละรับเจ้าภาพอุปถัมภ์บวชนาคหมู่..รับ15เจ้าภาพ ((ดูเเลอุปถัมภ์ทุกอย่าง ตลอด2เดือน)) #สอบถาม โทร/ไลน์ 087-007-8607 *พิธีบ

• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูหลวงพัฒนา (โคกหนองแห้ว ) ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย

• ขอเชิญร่วมบุญกฐิน วัดโขงขาว ต.บ้านแหวน อำเภอหางดง เชียงใหม่ 14-11-64

• ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างอุโบสถ วัดดอนประดู่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย