โอวาทธรรม : สมเด็จพระสังราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โอวาทธรรม : สมเด็จพระสังราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อัมพโร )


ที่มา : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

DT0003

Webmaster

 เปิดอ่านหน้านี้  428 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย