โอวาทธรรม : สมเด็จพระสังราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 Webmaster    10 ก.พ. 2560

โอวาทธรรม : สมเด็จพระสังราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อัมพโร )   


ที่มา : เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

DT0003

Webmaster

10 ก.พ. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5432 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย