"ท่านสอนให้รู้ตนเอง" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

 วิริยะ12  

.
 "ท่านสอนให้รู้ตนเอง"

" .. "ความรู้คือแสงเทียน ความเพียรคือเข็มทิศ" สู้ซะอย่าง ความหวังยังมี สู้ประพฤติ สู้ปฏิบัติ สู้กระทำ เอาให้ได้ ความหวังของเราอะไรเล่า หวังอยากรู้ธรรมะของจริง หวังอยากพ้นไปจากกิเลสข้าศึกใหญ่ หวังอยากรู้ธรรม เห็นธรรม เราต้องสู้นี่แหละรู้อื่นหมื่นแสน ยังไม่เลิศประเสริฐเท่ารู้ตน "พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ตนเอง" .. "

"ธรรมพเนจร"
หลวงปู่จันทา ถาวโร
 

5,496จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย