เกิดมาสร้างบารมี : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    24 มี.ค. 2559
 พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ทุกรูปทุกนามแหละตั้งใจให้ดี สามเณรน้อยก็ดี ให้ตั้งใจสำรวมใจให้ดี เออ...นั่นมันเคยนั่งสมาธิ (หลวงปู่หัวเราะ) ปุ๊บปั๊บก็นั่งสมาธิเลย..เอ้า นั่งเข้าไป ! เอ้า นั่งสมาธิเข้าไป นั่นแหละ เราเกิดมาในโลกนี้ให้คิดว่า เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี เพื่อให้บุญบารมีช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ภัยในสงสาร ไม่มีสิ่งใดจะมาช่วยเราให้พ้นจากทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ไปได้ มีแต่บุญกุศลเท่านั้นแหละ ขอให้เข้าใจ สิ่งอื่นไม่มีทางที่จะช่วยได้ เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ อะไร ผู้มีฤทธิ์มีเดชอะไรในโลกนี้ก็ช่วยใครต่อใครพ้นทุกข์ไม่ได้เลย เออ ให้เข้าใจอย่างนี้

ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ “พึ่งตนเอง” ช่วยตนเอง ฝึกตัวเองจึงจะได้ที่พึ่งอันดีงาม เหตุที่ได้ฝึกตัวเองก็เพราะเหตุว่า ตัวเองยังมีกิเลสรบกวนจิตใจ ให้จิตใจเลื่อนลอยอยู่ เหตุที่มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ก็เพราะกิเลสมันเผารนเอานี่แหละ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกตนนะ ฝึกใจให้เข้มแข็ง เมื่อใจเข้มแข็งแล้วก็จะต่อสู้กับกิเลสได้ เป็นอย่างนั้น ถ้าใจอ่อนแอแล้วต่อสู้กับกิเลสไม่ได้


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
"เกิดมาสร้างบารมี" DT017019

จำปาพร

24 มี.ค. 2559
 เปิดอ่านหน้านี้  5120 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย