คติธรรมหลวงปู่มั่น

 jean    11 ก.ย. 2554

ปล่อยวาง
“ สิ่งที่ล่วงไปแล้ว.....ไม่ควรทำความผูกพัน
เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง แม้กระทำความผูกพันและหมายมั่นให้สิ่งนั้น ..กลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้น
เป็นทุกข์แต่ผู้เดียว โดยความไม่สมหวังตลอดไป
อนาคต ที่ยังมาไม่ถึงนั้น.......เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน
อดีต........ปล่อยไว้ตามอดีต อนาคต..........ปล่อยไว้ตามกาลของมัน
ปัจจุบัน......เท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้ เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย ”


   DT011664

jean

11 ก.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5354 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย