"ภาวนา คือสงบจิตสงบใจ" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12    13 มี.ค. 2567

"ภาวนา คือสงบจิตสงบใจ"

" .. "คำว่าภาวนานี้ ได้แก่สงบจิตสงบใจ ไม่ให้ใจวุ่นวาย" คิดถึงบ้านเรือน คิดถึงลูกหลาน วุ่นวายไปภายนอก "ให้พากันระลึกถึงมรณภัย มรณกรรมฐานมันใกล้เข้ามาทุกวันทุกคืน" ไม่ใช่ว่าเราอยู่ที่เก่า

"สังขารธรรมทั้งหลาย รูปร่างกายของเราทุกคน มีความเจ็บไข้ได้ป่วย" มีความชำรุดทรุดโทรม เสื่อมไปสิ้นทุกวันคืน "แม้ผู้ที่ยังเด็กยังหนุ่ม ก็อย่าประมาทมัวเมาว่าข้าพเจ้าไม่แก่" การตายไม่เฉพาะแต่คนแก่

"บางคนคนหนุ่มนั้นตายก่อนคนแก่ก็มี" คนแก่ยังยืนยาวคราวไกลไปก็มี "ทุกคนจงระลึกถึงมรณภัยคือความตาย" ไม่มีทางหลบหลีก แม้หลบหลีกได้ว่า ในเวลาเราหนุ่มแน่น กำลังดีไม่ตาย "เมื่อถึงวัยแก่วัยชราก็ไม่มีทางหลบ" จำเป็นต้องแตกดับทำลาย .. "

"จิตพระอริยอยู่เหนือกิเลส"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)DT014902

วิริยะ12

13 มี.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  133 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย