อย่าลังเลสงสัยในข้อวัตรต่างๆ : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

 จำปาพร    26 ม.ค. 2559

 พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร
สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

...

เมื่อเราภาวนา "พุทโธ"อยู่ในดวงใจ "ธัมโม"อยู่ในดวงใจ
"สังโฆ" อยู่ในดวงใจ จิตใจของเราก็จะมีความรู้มีความฉลาด
มีความสามารถอาจหาญขึ้นไปโดยลำดับ
จนถึงขั้นตัดละกิเลสความโกรธ โลภ หลง อวิชชา
ตัณหาในจิตใจของเราให้หมดไปสิ้นไปได้


ฉะนั้นเราอย่ามามัวลังเลสงสัยในข้อวัตรปฏิบัติต่างๆอยู่
ว่าเราประพฤติปฏิบัติจะเป็นไปได้ไหม ไม่ได้ไหม
ก็คือว่า ตั้งใจลงไปภาวนานึกพุทโธ รวมใจให้ได้
ถ้ารวมใจได้มันก็ง่ายขึ้น


ถ้าเราไม่รวมใจ เราไปเชื่อสังขารมาร กิเลสมาร
มันอยู่ในใจนั้นมันก็ไม่ยอมให้ทำ
เพียงแต่ว่าเราจะทำความเพียรภาวนาละกิเลส
กิเลสในใจมันก็พูดไปก่อนว่าไปก่อนแล้ว
สังขารเหล่านั้นว่าเราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อย
จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างไร มันก็ว่าไป

คือ มันลัดทางไม่ให้เราทำความดี ไม่ให้เราภาวนาพุทโธๆ
นั้นแหละอย่าไปเชื่อไปหลง

...

คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือสุข สงบ เยือกเย็น
สิงหาคม, ๒๕๕๖. หน้า ๔๙ DT017019

จำปาพร

26 ม.ค. 2559
 เปิดอ่านหน้านี้  4982 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย