"พระมหาจักรีบรมราชวงศ์" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    6 พ.ค. 2562

"พระมหาจักรีบรมราชวงศ์"

"พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมคนไทยทุกถ้วนหน้า คือพระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานพระราชวงศ์จักรี" ให้ประดิษฐานอยู่คู่โลก เป็นศักดิ์ศรีสูงส่งของไทย ..

ที่พึ่งอื่นใดไม่มี .. พระพุทธเจ้านี้เป็นที่พึ่งสุดประเสริฐ
ด้วยสัจจะที่ล้ำเลิศ .. ขอสวัสดีเกิดแก่พระราชวงศ์จักรี

ที่พึ่งอื่นใดไม่มี .. พระธรรมเจ้านี้เป็นที่พึ่งสุดประเสริฐ
ด้วยสัจจะที่ล้ำเลิศ .. ขอสวัสดีเกิดแก่พระราชวงศ์จักรี

ที่พึ่งอื่นใดไม่มี .. พระสงฆเจ้านี้เป็นที่พึ่งสุดประเสริฐ
ด้วยสัจจะที่ล้ำเลิศ .. ขอสวัสดีเกิดแก่พระราชวงศ์จักรี

"แสงส่องใจ วันมหาจักรี ๒๕๔๘"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11655   DT014902

วิริยะ12

6 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5303 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย