โทษของการถือทิฏฐิมานะ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร  

 พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

...

การแสดงความเคารพนอบน้อม
การกราบการไหว้คุณพระรัตนตรัยอย่างนี้น่ะ
มันก็เป็นการทำลาย "ทิฏฐิมานะ"
อันมันถือมั่นอยู่ในใจนมนานหลายชาติหลายภพแล้ว
ถือว่าเราแหละคนหนึ่ง เราไม่กลัวใคร
ใครด่ามาเราก็ต้องด่าตอบ
ใครตีมาเราก็ตีตอบ เราไม่กลัวใคร

ไอ้ความนึกคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่า “ทิฏฐิมานะ”
ความเห็นว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขา
มันทำให้จิตกระด้างกระเดื่อง
ไม่ยอมสละสิ่งที่ชั่วร้ายออกจากจิตใจ


ผู้กระด้างกระเดื่องแบบนั้นแหละ
ถ้ามีใครทะเลาะวิวาทมาดุด่าว่ากล่าวเข้าไป
ทนไม่ไหว ก็หาว่าเขาดูถูกดูหมิ่นตนก็โกรธ
เมื่อโกรธแล้วก็ต้องด่าตอบ ต้องว่าตอบไปในทางไม่ดี
ก็เลยเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันขึ้น
ต่างฝ่ายต่างก็ใช้อาวุธ คือ "ปาก"
ทิ่มแทงหัวใจของกันและกัน

นี่โทษของการยึดถือมานะทิฏฐินะ
มันเป็นเหตุให้คนเราแข็งกระด้างกระเดื่อง
ไม่วางตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้
ประพฤติไปตามอำนาจของมานะทิฏฐิ

มันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันอยู่วันยันค่ำอย่างนั้นแหละ

...

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
"เหตุปัจจุบันของชีวิต"     

5,587


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย