"การทำสมาธิ สำคัญอยู่ที่สติ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "การทำสมาธิ สำคัญอยู่ที่สติ"

" .. "การทำสมาธินี่ สำคัญอยู่ที่สตินั้นแหละ" ขอให้ได้พากันจำเอาไว้ให้ดี "สติแปลว่าความระลึกได้" คือระลึกเข้าไปในจิตเลยทีเดียว ระลึกให้หยั่งเข้าไปให้มันถึงจิต อย่าให้มันระลึกเฉไปทางอื่น "จิตนี้ที่มันตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ก็เพราะมันขาดสติ" สติไม่ได้เข้าไปควบคุมอยู่ใกล้ชิด

สตินั้น จะระลึกออกไปทางอื่นห่างออกไปจากจิต "เมื่อจิตนี้ปราศจากสติแล้วมันก็ว้าเหว่" เร่ร่อนหาอารมณ์อย่างอื่น คิดส่ายไปตามความชอบใจ มันเป็นอย่างนั้น "แต่จิตนี้น่ะ ถ้าสติเป็นเครื่องสอนอยู่แล้ว ไม่ไปไหนเลย ไม่ไปไหนแล้ว"

ที่มันอยากคิดอะไรมาแต่ก่อนนั้น "สติห้ามไว้ทันแล้วก็หยุด ขอให้สติมันเข้มแข็งเสียอย่างเดียว หายใจเข้าก็กำหนดรู้ หายใจออกก็กำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนั้นเลย" อย่างนั้น .. "

"เคล็ดปฏิบัติสมาธิ" 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=17448

5,445


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย