"วิญญาณหลงทาง" (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)

 วิริยะ12  

.
 "วิญญาณหลงทาง"

" .. หลวงปู่เล่าให้สานุศิษย์ฟังว่า มีคืนหนึ่ง "ท่านได้นิมิตว่ามีวิญญาณหลงทางมาหามากมายจริงๆ ส่วนใหญ่เป็นทหารหนุ่มๆ ทั้งสิ้น" เดินผ่านมาทางที่ท่านพักปักกลดอยู่ ที่ท่านเรียกว่า "วิญญาณหลงทาง ก็คือ เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิ" ไม่รู้จักกราบพระไหว้พระ บางคนก็ยืนมองพระเฉย ๆ บางคนก็สนุกสนานเฮฮาไปตามเรื่อง

หลวงปู่ ได้แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไปให้ "ปรากฏว่าไม่ได้ทำให้พวกเขาสามารถระลึกและคลายมานะทิฏฐิได้เลย" วิญญาณเหล่านั้นได้แต่มาปรากฏให้เห็นเท่านั้น ก็ไม่ได้แสดงกริยาอะไรกับท่านเลย "คล้ายกับเป็นวิญญาณที่มืดบอดจากคุณธรรมความดี ท่านจึงเรียกว่าเป็นวิญญาณหลงทาง" ยังไม่สามารถชี้แนะในทางดีได้ ท่านก็ปล่อยให้วิญญาณเหล่านั้นผ่านไป .. "

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม 

https://www.dharma-gateway.com/monk/monk_biography/monk-hist-index-page.htm

5,488


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย